تعصب” علت اصلی‌ درماندگی”

به نظر من یکی‌ از دستآوردهای مهم دره ی رنسانس درهم شکستن سلطنت تعصب بود. تعصب یک بیماریه که باعث خفگی تدریجی‌ ذهن، و فعالیتهای ذهنی‌ می‌شه. متاسّفانه، اخیرا تلاشهای در جهت احیای تعصب (غیر دینی) در غرب در حال انجام است. البته باید ذکر کنم که غرب در میان بردن این بیماری تلاش و بهای فراوانی‌ رو پرداخت است. مثلا، به علت در هم پیچیدگی‌ شدید مذهب و تعصب، لاجرم تعصب زدایی به مذهب زدایی هم تبدیل شد.

نیاز به توضیح نیست که بیماری تعصب عوارض فراوانی‌ از جمله خودکامگی، خود شیفتگی‌، و دیگر ستیزی داره. تعصب باعث می‌شه که ما نتونیم این واقعیت رو بپذیریم که شاید حقیقتی فرای اون چیزی که ما میبینیم هم وجود داره. این امر موجب این می‌شه که دریچهٔ هر “دیالوگ” بسته بشه، و نهایتان به جنگ و قهر می‌‌انجامه.

به نظرِ من، یکی‌ از دلایلِ عدم پیشرفتگی اقتصادی و سیاسی کشورهای جهان سوم حضور دین نیست، بلکه دلیل اصلی‌ در تعصبات شدید که در مردم رسوخ کرده. شاهد بر این مدعا، همینکه شرق در سال‌های زیادی در سایه ی دین به مدارج بالای اقتصادی، علمی‌، و سیاسی هم رسیده بود. البته باید بگم که این تعصبات فقط در مردم دینی شرق نیست، مثلا در ایران عزیز، اونایی که تعصبات دینی ندارند، تعصبات ملی‌-گرایانه دارند، و گاهی ضد دینی دارند.

یکی‌ از دلیل فراگیری هم چین تعصبی، عدم مطالعه و همچنین عدم برسی‌ دقیق  چیزایی که میخونیم، می‌شنویم، یا میگیم است. امیدوارم که با فراهم شدن امکانات مطالعه و فرهنگش کم کم شاهد فروکش کردن تعصبات خودمون بشیم، تا که روزی در عینِ آرامش در کنار هم به رشد معنوی و مادی برسیم.

البته لازم به ذکر است که، بین اعتقاد و تعصب (یا شک و عدم تعصب) فرق بسیار ظریف ولی‌ عمیقی است.

One thought on “تعصب” علت اصلی‌ درماندگی”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s